top of page

Uit grootschalig onderzoek naar de effecten van coaching is gebleken dat coaching een positief effect heeft op: prestaties en vaardigheden, welzijn, coping, werkhouding en zelfregulatie.
 

Daarbij zijn positieve effecten van coaching gevonden in:

  • Een afname van psychische klachten, zoals burn-out en stress;

  • Een toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werk;

  • Verbetering in vaardigheden en effectiviteit van professionals (in opleiding), zoals studie- en interviewvaardigheden, het bereiken van doelen met betrekking tot effectief leidinggeven en het maken van weloverwogen beslissingen.

EFFECTEN VAN COACHING

bottom of page