top of page

WERKWIJZE

Werkwijze Effectief Perspectief bij bedrijfsopleidingen en Coaching van leidinggevenden en overige werknemers:

Désirée Vervuurt van Effectief Perspectief verzorgt nu al meer dan 20 jaar opleidingen en advies op het gebied van blijvende gedragsverandering zowel voor (management) teams in organisaties, als ook voor individuele bestuurders, managers en medewerkers.

 

Deze blijvende gedragsverandering wordt bewerkstelligd door allereerst met de klant (opdrachtgever) in hecht en gedegen overleg te gaan om adequaat te kunnen achterhalen welke opleidingsbehoefte binnen de organisatie bestaat op het gebied van attitude- en gedragsverandering t.b.v. het verbeteren van uw bedrijfsresultaten. Hierna wordt een concept op maat ontwikkeld om gewenste verandering(en) (verbetering) te vertalen naar een praktische en uitdagende training. Op het moment dat het haalbaar is en effectief kan, evidence based.

 

Als het ten gunste komt van de effectiviteit van een training werken we daarbij ook regelmatig samen met andere professionals zoals ingehuurde trainers, coaches, psychologen, acteurs, kunstenaars ...

TRAININGEN

Het trainingstraject:

De trainingstrajecten kunnen uiteenlopen van een enkel dagdeel tot meerdere dagen verspreid over een langere periode. Vanwege internalisering van nieuw gewenst gedrag en gebruikte methodieken voor stevige inbedding daarvan binnen uw bedrijf, geven wij er veelal de voorkeur aan de training in losse trainingsdagen aan te bieden, verdeeld over langere perioden van enkele weken tot maanden. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt voor bijvoorbeeld teambuilding. Vooral voor teams die op korte termijn grote behoefte hebben aan effectievere en hechtere samenwerking. De keuze hiervoor wordt uiteraard altijd in goed overleg met u afgestemd. De trainingen kunnen zowel op locatie elders als ook intern worden gegeven. Veelal wordt de voorkeur gegeven aan een externe locatie om de focus optimaal te kunnen richten om het behalen van de beoogde doelen. Zie hier voor een overzicht van opleidingen/trainingen die door ons in het verleden zijn ontwikkeld en geleverd aan organisaties zoals die van u.

 

Wij weten inmiddels dat wanneer uw medewerkers nieuwe vaardigheden hebben geleerd ze zich weer gepassioneerd en betrokken voelen. Zij kunnen hierdoor effectiever (samen)werken. Dit vertaalt zich direct in een betere gezondheid van u, uw leidinggevenden en uw medewerkers en in betere bedrijfsresultaten. Een win-win situatie! Wij helpen u, uw managers en medewerkers daar graag bij.

bottom of page