top of page

REFERENTIES

De psychologen van Effectief Perspectief zijn lid van de beroepsvereniging 'het Nederlands Instituut van Psychologen' (NIP) en werken volgens de beroepscode voor Psychologen.

Bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk.

Hieronder vindt u enkele geanonimiseerde referenties.

Image by Matthew Bennett

Na een huwelijk van vele jaren waarin ontrouw en depressie veel verdriet, machteloosheid, onbegrip, hevige ruzies en wantrouwen veroorzaakte, hebben wij als echtpaar tijdens enkele sessies bij Effectief Perspectief m.b.v. inzichten, communicatie- en praktijkoefeningen geleerd er weer voor elkaar te zijn, te luisteren naar en te praten met elkaar, op een respectvolle empathische en waardevolle manier. Dat heeft ons weer dichter bij elkaar gebracht. Wij zijn nu hechter met elkaar verbonden dan dat we ooit geweest zijn. Zonder deze sessies had ons huwelijk de moeilijke gesprekken van afgelopen zomer niet overleefd. We hebben weer oprecht en bewust voor elkaar kunnen kiezen. Onze relatie is nu sterker dan ooit tevoren. We zijn weer beiden gelukkig, hebben zin in de toekomst en kijken er naar uit om nieuwe avonturen met elkaar te gaan beleven.

Ouder echtpaar

Image by Maxime Berton

In mijn nieuwe functie als leidinggevende bij een groot ICT-bedrijf merkte ik dat ik het lastig vond op een constructieve manier met medewerkers om te gaan die het niet met mij, de bedrijfsstrategie en -visie eens waren. Iets waar ik in mijn nieuwe functie als leidinggevende van een grote groep ICT-professionals nu ook verantwoordelijk voor was. Dit veroorzaakte machteloosheid en stress bij mij waardoor ik het plezier in mijn werk begon te kwijt te raken en als gevolg daarvan nachten wakker lag. Iets waar ik daarvoor door mijn werk nooit last van had gehad. De huisarts vertelde mij dat als ik geen adequate hulp zou zoeken ik op een burn-out afstevende. Daarop heb ik hulp gezocht bij Effectief Perspectief, waar ik gelukkig al op korte termijn terecht kon. Tijdens de coachings-sessies ontdekte ik dat ik van huis uit en mijn omgeving geleerd had om op een eenzijdige wijze met (dreigende) conflicten om te gaan. Ik bereikte er mijn doelen niet mee, integendeel zelfs en raakte gefrustreerd. In mijn privésituatie en relatie liep ik daar wel soms tegenaan maar door het krediet van mijn partner en kinderen kon ik dat meestal wel enigszins handelen. Bij Effectief Pespectief leerde ik met eenvoudige oefeningen, zeer verhelderende gesprekken en praktische achtergrondinformatie in korte tijd mijn autonomie te vergroten, mijn medewerkers te inspireren en van de bedrijfsstrategie een gemeenschappelijk goed te maken. Dit alles met veel meer energie en grote arbeidsvreugde dan voorheen én zonder burn-out! Bovendien ben ik volgens mijn partner en kinderen thuis ook weer een veel leuker en meer ontspannen mens. Dit kan ik alleen maar beamen, voor mij voelt dat ook echt zo. Daarom ben ik heel blij dat ik tijdig adequate hulp heb gezocht. Momenteel heb ik nog één keer per 6 tot 8 weken een coachingsgesprek met Désirée om nieuwe ontwikkelingen op mijn werk te bespreken, potentiële nieuwe problemen te tackelen en vooral nog veel te leren in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik ben een gelukkiger en relaxter mens nu.

Leidinggevende bij een groot internationaal ICT bedrijf

Image by Wei Zeng

Op mijn werk merkte ik dat ik steeds meer, voor mij, moeilijke en nieuwe taken uit de wegging of uitstelde. Ik werd daar steeds onrustiger van en het maakte me onzeker. Collega’s begon dit ook op te vallen en mijn collega’s en baas begonnen steeds meer vragen te stellen, waar ik nog onzekerder van werd. Na een functioneringsgesprek met mijn baas kreeg ik het advies een afspraak te maken bij Effectief Perspectief. Na me te hebben georïenteerd op de website heb ik de stoute schoenen aangetrokken en na een kort telefonisch gesprekje met Désirée een afspraak gemaakt voor de week erna. Tijdens de eerste sessie bleek al snel dat een nare ervaring in mijn verleden en een hobbelige thuissituatie vroeger (vechtscheiding van mijn ouders) mij belette op een open en onbevangen manier om te gaan met voor mij moeilijke nieuwe taken en situaties op mijn werk, maar ook steeds vaker in de thuissituatie. Tijdens enkele EMDR-sessies waarin de nare ervaring en mijn moeilijke thuissituatie van vroeger werden behandeld hebben mij enorm geholpen. De EMDR-therapie gaf mij vrijwel meteen verlichting, de problemen van vroeger verdwenen naar de achtergrond en belemmerden mij niet meer bij het aanpakken van nieuwe, voorheen als spannend ervaren, taken op mijn werk. Ik ben erg blij dat mijn werkgever mij de kans heeft geboden om deze EMDR-therapie te kunnen volgen bij Effectief Perspectief. In een aantal weken voel ik mij zoveel beter, ga ik onbekende en nieuwe taken niet meer uit de weg én vooral: ga ik gelukkig weer met veel plezier naar mijn werk!

 

Hoogopgeleide man, werkzaam in de financiële sector

Désirée Vervuurt van 'Effectief Perspectief' heeft mij middels een aantal coaching gesprekken begeleid bij de keuze voor een volgende carrièrestap. Ik heb Désirée leren kennen als een coach die op een zeer heldere en down-to-earth wijze in staat bleek om de juiste vragen te stellen en daar vervolgens ook op een prettige manier op in wist te gaan. Ook zette zij op de goede momenten tools in om het proces een stap verder te brengen. Alle zakelijke en privé overwegingen die daarbij van belang waren kwamen zonder enig oordeel aan bod.

De gesprekken met Désirée hebben mij enorm geholpen mijn gedachten en wensen op een rijtje te zetten en de voor mij juiste keuze te kunnen maken. Hierna heb ik mijn eigen bedrijf opgericht waarbij inmiddels 10 medewerkers in dienst zijn.

 

 Succesvolle vrouwelijke ondernemer

Betreft coaching Désirée Vervuurt

Als (senior) manager/directeur ben ik reeds 20 jaar actief in de wereld van de ICT. Een wereld waarin het op de juiste wijze aansturen en managen van professionals essentieel is voor het behalen van de gewenste resultaten. In die 20 jaar heeft Désirée mij op regelmatige basis van werkbare adviezen voorzien, waarbij ze mij heeft doen inzien dat de oplossing vaak in mijn eigen handelen en houding lag. Ze is in staat om mij op een prettige en uitdagende, maar wel persistente, manier te confronteren met de grenzen van mijn eigen comfortzone.  Ze zet mij altijd aan het denken over mijn eigen rol en houding in lastige situaties met medewerkers en management, maar ook met andere stakeholders zoals klanten en aandeelhouders. In de loop der jaren ben  ik mede door haar in staat geweest om complexe situaties met betrekking tot managers, medewerkers en aandeelhouders zodanig te sturen dat het bedrijf er beter van werd, zonder daarbij mijn nachtrust te verliezen.

 

General manager werkzaam in de ICT

Vanuit mijn eigen bedrijf, xxxxx, ben ik al sinds jaar en dag verantwoordelijk voor het implementeren van veranderingen binnen organisaties in zowel de profit als non-profit sector. Deze veranderprocessen zijn vaak ingrijpend voor de betrokken medewerkers. Het gaat daarbij in veel gevallen om het herstructureren van financiële afdelingen en in bredere zin het begeleiden van ERP implementatie trajecten.

Bij deze projecten maak ik sinds 2008 regelmatig gebruik van de diensten van Désirée Vervuurt. Vooral daar waar het gaat om het begeleiden en coachen van mijzelf.

Ik heb Désirée leren kennen als een toegewijde professional die in staat is om met veel empathie en daadkracht betrokkenen in veranderprocessen te begeleiden. Zij maakt daarbij gebruik van zowel een klassikale als individuele aanpak. Ze is in staat om zich snel in te leven en te verplaatsen in verschillende bedrijfsculturen en haar aanpak zodanig aan te passen dat ze resultaten behaalt. Zij acteert daarbij in grote zelfstandigheid en overlegt wanneer dat nodig is. Communicatie is daarmee één van haar sterke kanten, zowel naar betrokken management als naar medewerkers.

De verandertrajecten waarbij ik betrokken ben geweest zijn door haar inzet succesvol verlopen als men de acceptatie door betrokken medewerkers evalueert. Bij toekomstige opdrachten zal ik zeker opnieuw gebruik maken van de diensten van Désirée Vervuurt van ‘Effectief Perspectief’ indien ik professionele begeleiding en coaching wil inzetten ten behoeve van mijzelf c.q. de betrokken organisatie(s).

 

a.i. financieel management

In een lastige en uitdagende tijd in mijn leven heb ik coaching gehad bij Désirée. Het uitstralen van rust en vertrouwen is wat haar kenmerkt. Ze kan goed luisteren en zich verplaatsen in mij als persoon. 

Wat mij geholpen heeft tijdens onze sessies is haar feedback waarbij ze iedere keer tot de kern komt. Hierdoor ben ik zaken anders gaan zien, een nieuw perspectief. 

Door middel van literatuur, oefeningen en rollenspellen heb ik meer grip gekregen op mijn situatie en ga ik met meer zelfvertrouwen door het leven.

Bedankt voor je coaching Désirée!


Mannelijke young-professional, werkzaam in de technische luchtvaartindustrie

Onze zoon liep vast in het basisonderwijs. Veel testen en diagnoses, minder visie en actie. 
Désirée verzette na een eerste gesprek kordaat de bakens, besteedde weinig tijd aan wollige behandelplannen ("Hij moet eerst gaan lezen. Geef me twee maanden") en ging aan de slag. Het werkte heel goed. 

Met haar theoretische onderbouwing voert ze de regie en stuurt ze de goede kant op ("Dit probleem heeft een andere oorzaak"), maar haar praktische ervaring tot op detailniveau is ook heel waardevol. De kleinste verstoringen van het lezen en van het leerproces worden bijgeschaafd met soms onverwachte, grappige maar altijd effectieve maatregelen. 

Ons manneke vaart er wel bij. Hij vat school weer op als uitdaging, heeft het naar zijn zin en scoort steeds mooiere punten. Een kentering vanaf dag één. 

Wij als ouders werden waar nodig ook bijgeschaafd. Met onze achtergrond dachten we eigenlijk dat we de juiste  informatie wel even in ons mannetje konden stoppen en zagen niet dat het leerproces op zich stokte, en waarom. Wonderlijk toch hoe een kind denkt en hoe scholend Nederland functioneert. We overzien dat nu beter en kunnen hem daarom ook beter begeleiden. Désirée coacht ouders, ouders leren daarna beter en leuker samen met hun kind. Een uurtje in de week lijkt mij efficiënter en dankbaarder dan vele uren "gewone" bijles. 

Ik kan Désirée van harte aanbevelen.

 

Hoogopgeleide vader - en moeder - van een begaafd kind in de bovenbouw van het basisonderwijs

Gedurende afgelopen schooljaar heeft Désirée Vervuurt van ‘Effectief Perspectief, training en coaching’ onze 15 jarige zoon begeleid in “hoe te leren leren”.

Gedurende een korte analyse fase zocht Désirée doortastend naar de essentie van zijn leerachterstand. Door hem in zelfreflectie sessies te laten ervaren hoe verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen situatie, maar daarnaast ook praktische methodes aan te dragen voor planning, structureren van leerstof en tips hoe je kunt leren, ontstond zowel bij onze zoon en bij ons als ouders inzicht in hoe hij zo effectief mogelijk door het derde jaar van de HAVO/zijn pubertijd heen kon navigeren.

Désirée’s professionele aanpak heeft een zeer positief effect gehad op onze zoon en op de harmonie binnen ons gezin.

 

Ouders van een gezin met kinderen in de tienerjaren

Na het verlies van mijn partner ben ik in een moeilijke periode terecht gekomen, waarbij door de jaren heen mijn emoties altijd heftiger werden, zelfs storend op een gegeven 

moment. Ik wist eigenlijk niet echt hoe ik hiermee moest omgaan.

Na een gesprek te hebben gehad met mijn huisarts heeft deze me geadviseerd om met een psycholoog te gaan praten. Dit was voor mij een vreemde wereld waar ik eerst het mijne van wilde weten.

 

Nadat ik me verdiept had in de mogelijkheden van een psycholoog heb ik contact opgenomen met Effectief Perspectief, voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Mijn houding was van terughoudende aard, maar nadat ik Désireé  met mijn verleden had geconfronteerd bespraken we de mogelijkheden van een plan van aanpak.

Désireé gaf me tijdens dit eerste gesprek al zoveel vertrouwen dat ik van mijn terughoudende houding snel verlost was en recht vanuit mijn hart kon spreken.

 

De sessies die daarna volgden werden op een goed gestructureerde manier, en met een warme betrokkenheid, uitgevoerd. De "tools" die Désireé me aanreikte werken nog steeds tot op de dag van vandaag. 

 

Ik ben Désireé dan ook dankbaar hiervoor. Ze heeft me dan ook ondanks dit verlies een perspectief aangereikt waarmee ik mijn "leven" verder kan leven.

 

Désireé  bedankt !!!!!  

 

Vastgoed investeerder

bottom of page