top of page

TRAININGEN

Constructieve Psychologie 

In de traditie van wat eens ‘Persoonlijkheidspsychologie’ heette, is de stroming dominant die meetinstrumenten ontwikkelt om individuele kenmerken te plaatsen in een raamwerk van algemene factoren. Individuen krijgen een score die hun plaats aangeeft ten opzichte van anderen in een groep.

De Constructieve Psychologie benadering neemt als startpunt voor haar denken dat iedere persoon vanaf het begin van zijn/haar leven een eigen unieke constructie van zichzelf maakt. Een constructie die in het begin van een leven niet, later nauwelijks en nog later meer bewust plaatsvindt.


Kan de psychologie concepten, meetinstrumenten en analysen aanreiken waarmee deze persoonlijke constructie zichtbaar te maken is en wel door en voor de persoon zelf?

  • In Nederland bouwt Hubert Hermans vanaf 1975 aan een theorie over de Zelfconstructie en de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM).
 
    Latere inzichten over het dialogische karakter van het zelfconstruct van een persoon leiden tot de concepten van een zelf dat bestaat uit interacterende Ik- posities. Een gids leidt de zelfonderzoekende persoon en legt hem de resultaten van een statistische tussenbewerking uit.

  • Agnieszka Konopka ontwikkelt een meer intuïtieve methodiek waarbij de construerende persoon direct contact blijft houden met zijn construct, zij noemt dat de compositiemethode. Deze methode is individueel en met een actief vragende gids.

De literatuur over deze methodieken beschrijft veel toepassingen in counseling en psychotherapie.

Opzet van de workshop​

  1. Korte uiteenzetting van het concept van de constructie van een dialogisch zelf.

  2. Zelf ervaren van de volledige methodiek en structuuranalyse.

  3. Reflectie op de methodiek. 

  4. Voorbeelden van toepassingen in leiderschap-/managementtraining; zelfconcept versterkende workshops; individuele coaching. 

bottom of page